Tag: Servant

ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಕೊಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಣದಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆರಗಾಗ್ತೀರಾ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ತೋರಿಸದೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ…