Browsing Tag

Petrol

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಗಿಂತ ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ…

ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ, ಬೆಂಕಿ ಹೀಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ನಾವು…
Read More...