Tag: indian couple story

ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದ ದಿನವೇ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರದ್ದೇ ಮನೆಯ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿರುತ್ತೇವೊ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂ ರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಕಾರು ಚಾಲಕ…