Browsing Tag

Dairy

ಓದಿದ್ದು ಬರಿ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಈತನ ಆಧಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹಸು…

ಸಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲಲ್ದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇವರ ಕಥೆ…
Read More...