Browsing Tag

Bangarappa

ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ…

ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು, 'ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಪರಿಮಿತ ಸೇವೆಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ…
Read More...