ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ?


ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ. ಇದು ಎರಡು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮದುವೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಮಂಗಳ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿನ ಏಳನೇ ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಂಟನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯೂ ತಡವಾದ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಕೇತು, ಮಂಗಳ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು, ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎರಡು, ಆರು, ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥ, ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥ, ಮೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು, ಆರು ಮತ್ತು ಏಳು, ಹೀಗೆ ಐದರಿಂದ 8 ನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಯೋಗಗಳ ಅವಧಿ, ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ, ಚಾಂಡಲ ಯೋಗ, ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ದೋಷಪೂರಿತ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಾಲ ಸರ್ಪದೋಷ, ಮಾಂಗಲಿಕ ದೋಷ, ಪಿತ್ರ ದೋಷ, ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಹಾಗು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1,5,7 ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ಇದರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ, ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮದನಾನಂದನಾಥ ಪೂಜಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಯಂತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಜೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠ ಪ್ರಧಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಘವನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗುಪ್ತ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ 9900555458. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ) ರಾತ್ರಿಯ ಈ ಯಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಋಣಭಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಶತ್ರುಸಂಹಾರ, ಮಾಟ-ಮಂತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ (ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರ್ಥಿ) ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪ (ಪಿತೃ ದೋಷ) ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ರಘು ದೋಷ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ


Leave A Reply

Your email address will not be published.